Missioon

Inimese ruumitaju kodus, tööl või mujal mõjutab otseselt tema isiklikku, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Me ei saa muuta inimest, kuid saame muuta ümbritsevat keskkonda, mis omakorda mõjutab inimest.
Meie missiooniks on pakkuda sisekujundusteenuse täislahendust koos piisava ja tervikliku tootevalikuga, et luua keskkond - väärtruum, mis tõstab inimese teadlikkust, aitab hoida positiivseid hoiakuid ning soodustab emotsionaalset rahulolu.
Sinu võimekuse piirid algavad sellest, mis on Sinu ümber!


Visioon

Meie visioon on ületada Sinu ootusi ja saavutada alati sammu võrra parem lõpptulemus. Meid kannustab igapäevaselt katkematu ülemaailmne kutsumus, mis kasvatab pidevalt meie kogukonda ning edendab strateegilist partnerlust konkurentide vahel. Oleme teinud kogu vajamineva eeltöö ja pannud kokku meeskonna, kes viib ellu ka pealtnäha kõige kättesaamatumaid visioone.

Väärtused

Two Factors sai alguse kahest tegurist - lakkamatu tahtejõud ja hulljulgus. Need kaks omadust on kui pusletükid, mis ühest küljest vaadelduna näivad küll erinevad, kuid liidetuna moodustavad võitmatu ja harmoonilise terviku, mille lisandväärtusteks on vahetu kommunikatsioon, kvaliteet, usaldus ja koostöö.


Vahetu kommunikatsioon - iga meeskonnaliikme seisukohtadega arvestamine ja arvamuse olulisus.
Kvaliteet - välja otsitud ja testitud tipptase nii toodetes kui teenustes.
Usaldus - professionaalsuse, aususe ja ühtekuuluvuse kogusumma.
Koostöö - väärtuspakkumine läbi kvaliteetse kogukonna loomise ja säilitamise.